Monday, September 12, 2011

Syarat-Syarat Bantahan CalonSYARAT-SYARAT BANTAHAN CALON

1.    Setiap bantahan mestilah disuarakan oleh ahli KPIPM.

2.    Setiap ahli yang membuat bantahan mesti menjelaskan yuran tahunan KPIPM sesi 2010/2011.

3.    Sebarang bantahan mestilah melalui borang yang disediakan oleh AJK Khas Pilihanraya sesi 2010/2011 dengan selengkapnya. Borang yang tidak lengkap tidak akan dilayan.

4.    Setiap borang bantahan dikenakan bayaran LE 20.

5.    Setiap bantahan perlu mempunyai seorang pencadang dan penyokong untuk membantah seorang calon sahaja.

6. Borang bantahan perlu dihantar sendiri oleh individu yang mengemukakan bantahan.

7.    Keputusan penerimaan bantahan adalah muktamad.

8.    Bantahan akan ditolak setelah tamat waktu yang ditetapkan.

9.    Sebarang maklumat dan permasalahan boleh dirujuk kepada AJK Khas Pilihanraya KPIPM sesi 2010/2011.

No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM