Saturday, December 31, 2011

Ukhwah Ikatan RabbaniDengan nama ALLAH yang Amat Pemurah lagi Amat Penyayang. Setinggi kesyukuran dihadapkan kepada ALLAH Taala atas kurniaan nikmat iman, islam dan masih diberikan nikmat nyawa untuk terus menghembuskan nafas-nafas Islam untuk menyampaikan dakwah. Dalam menyampaikan dakwah-dakwah Islam kita diseru untuk lakukannya secara berjemaah kerana disitu akan wujudnya kekuatan.

Antara tunjang kekuatan dalam berjemaah ialah Ukhuwwah. Inilah antara agenda utama apabila Rasulullah sampai ke Madinahal-Munawwarah iaitu membina ikatan ukhwah antara Muhajirin dan Ansar.

Firman Allah Taala yang bermaksud :

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara" (al-Hujurat : 10)”

 Apakah itu ukhwah? Ukhwah ataupun persaudaraan menurut  Imam Hassan Al-Banna ialah hati-hati dan roh-roh yang dihubungkan dengan ikatan akidah. Akidah adalah hubungan yang paling ampuh dan berharga. Persaudaraan adalah saudara iman dan perpecahan adalah saudara kufur. Kekuatan yang pertama ialah kekuatan perpaduan. Perpaduan tidak akan wujud tanpa kasih sayang. Rasa kasih sayang yang paling rendah ialah berlapang dada (bersikap terbuka) dan paling tinggi ialah mengutamakan orang lain.

Ukhwah Islamiyyah berkonsepkan persaudaraan atau kasih sayang yang bermatlamatkan mardhatillah di mana ia merupakan kurniaan atau pemberian daripada Allah Taala. Dialah yang  melontarkan kepada hati-hati hambaNya yang ikhlas dan suci.

Firman Allah swt yang bermaksud:

“Dan Dialah yang menyatukan di antara hati mereka (yang beriman). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati-hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatupadukan di antara (hati) mereka. Seungguhnya Ia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (Al Anfaal ayat 63)

Ukhwah merupakan nikmat dari kekuatan iman dan ketakwaan yang melahirkan perasaan kasih sayang yang mendalam, rasa saling percaya mempercayai dan hormat-menghormati, sesama insan yang terikat dengan akidah Islamiah. Kesinambungan daripada perasaan ini melahirkan keikhlasan yang tidak berbelah bahagi untuk saling tolong-menolong, berkasih sayang, saling memaafi, setia kawan, dan sikap mulia lainnya. Tidak akan ada ukhwah tanpa iman dan takwa dan begitu juga sebaliknya.

"Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerananikmat itu, sebagai orang-orang yang bersaudara" (Ali 'Imran: 103)APA YANG DIPERLUKAN DALAM UKHWAH?

Dalam berukhwah hendaklah mengikuti beberapa syarat yang digariskan oleh Islam, antaranya ialah:

1.       Ikhlas

Ukhwah hendaklah dibina berlandaskan keikhlasan semata-mata kerana Allah Taala. Ukhwah yang dibina dari keikhlasan bebas dari sebarang elemen atau sifat kepentingan peribadi atau kerana kepentingan seseorang.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Suatu hari, seseorang melakukan perjalanan untuk mengunjungi saudaranya yang tinggal di suatu kampung. Maka Allah mengutus seorang Malaikat untuk mencegat di suatu tempat di tengah-tengah perjalanannya. Ketika orang tersebut sampai di tempat tersebut, Malaikat bertanya: “Hendak ke mana engkau?” Ia menjawab: “Aku hendak mengunjungi saudaraku yang berada di kampung ini.” Malaikat kembali bertanya: “Apakah kamu punya kepentingan duniawi yang diharapkan darinya?” Ia menjawab: “Tidak, kecuali kerana aku mencintainya kerana Allah.” Lantas Malaikat itu berkata (membuka identitinya): “Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu untuk menyampaikan bahawa Allah telah mencintaimu seperti engkau mencintai saudaramu.”
(hadith riwayat Muslim)

2.   Disertai dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Taala.

Seseorang Muslim mestilah memilih sahabatnya yang soleh dan bertaqwa supaya dapat membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada dirinya kerana seorang sahabat diumpamakan seperti cermin yang dapat dilihat padanya kecantikan dan kejelekan.  Nabi Muhammad Shollallahu  ‘alaihi wasallam telah menjelaskan akan kepentingan memilih sahabat yang baik sebagaimana yang disabdakan baginda yang bermaksud:


“Perumpamaan orang yang berkawan antara orang yang baik dengan orang yang jahat adalah seperti seseorang yang membawa minyak wangi dan seorang yang meniup dapur tukang besi. Orang yang membawa minyak wangi, mungkin dia akan memberikan kepadamu atau mungkin kamu akan membeli daripadanya dan mungkin kamu akan dapat bau yang harum daripadanya. Manakala orang yang meniup dapur tukang besi, mungkin beliau akan membakar pakaianmu, atau mungkin kamu akan mendapat bau yang tidak elok (daripada besi tersebut).”  
(Muntafaq ‘Alaih)

Namun yang demikian bukanlah bererti seseorang yang soleh tidak boleh untuk bergaul dengan yang kurang baik atau kafir tetapi haruslah memelihara diri dari terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik bahkan jadikan mereka sebagai mad’u untuk kita kembalikan mereka kepada jalan Allah Taala.

3. Mereka yang berukhuwwah mestilah melazimi diri dengan manhaj Islam

Syarat yang seterusnya bagi mereka yang berukhwah ini mestilah melazimi diri mereka dengan peraturan ataupun manhaj Allah Taala sebagaimana yang terdapat di dalam ajaran Islam. Sumber penyelesaian pertikaian ataupun masalah mesti dirujuk kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shollallahu  ‘alaihi wasallam.

Sebagaimana sabda Nabi Shollallahu  ‘alaihi wasallam yang bermaksud: “Dan dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, berkumpul keranaNya dan berpisah keranaNya”.

Jika disoroti kepada perjalanan hidup para sahabat, apabila mereka bertemu mereka tidak berpisah sehinggalah salah seorang daripada mereka membaca Surah al-Asr dan mengucapkan salam sesama mereka. Ini adalah di antara contoh yang menunjukkan bahawa mereka berkasih sayang berteraskan manhaj Islam dan di atas dasar keimanan serta amal soleh.

4.      Mempraktikkan amalan nasihat-menasihati

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Taala di dalam Surah al-Asr yang bermaksud :

“Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan pada kesabaran (di atas kepahitan kebenaran)”

5.       Saling tolong-menolong dalam susah atau senang.

Di dalam Islam, persaudaraan adalah sesuatu yang amat penting sebagai asas kepada perjuangan. Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabat telah menunjukkan contoh yang terbaik di dalam membantu dan menolong sesama mereka. Sabda Rasulullah Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wasallam yang bermaksud:

“Perumpamaan orang mukmin itu dalam perkara berkasih sayang dan saling cinta-menyintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggota tubunhnya berasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasai akan kesakitannya”  (Muntafaq ‘Alaih)

Ibnul-Mu'taz pernah mengungkapkan : "Siapa yang menjalin persahabatan, nescaya sahabatnya itu akan menjadi penolong baginya."

Yang demikian itu adalah di antara syarat-syarat yang digariskan dalam satu hubungan persaudaraan yang di bina agar ianya menjadi satu ikatan akidah yang berkekalan.HAK-HAK DALAM BERUKHWAH

Dalam berukhwah juga perlu diingatkan bahawa ianya mempunyai hak-hak yang perlu ditunaikan dalam memastikan ukhwah itu berkekalan antaranya ialah :

a. Memberi salam
b. Menjawab salam
c. Menziarahi sahabat yang sakit.
d. Mengiringi jenazah
e. Memenuhi undangan.
f. Mendoakan sahabat ketika bersin.
g. Menolong mereka yang dizalimi.
h. Memberikan perhatian kepada nasihat yang diberikan.
i. Menolong mereka yang kesusahan.

Saudara Muslimku yang dikasihi Allah Taala, pergaulan baik adalah faktor penyebab kekalnya ukhuwah. 

"Pergaulan baik" merupakan ungkapan yang menghimpun seluruh sarana yang dapat meningkatkan hubungan antara diri kita dan sahabat. Dapat pula diertikan sebagai akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam dalam wasiatnya:

“Bertakwalah kepada Allah dimana saja engkau berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, nescaya kebaikan tadi akan menghapus kejelekan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik.”

Banyak sekali ungkapan ulama-ulama terdahulu yang membicarakan tentang pergaulan
baik dan kewajiban seseorang terhadap sahabatnya.

Abu 'Atahiyah berkata: Ali Ibnu Haitsam ditanya, "Apa kewajiban seseorang terhadap
sahabatnya?" Ia menjawab: "Menyimpan rahsianya, simpati ketika dalam kesusahan, dan
memaafkan kesalahannya."

Seorang dari suku Quraisy berkata: "Bergaullah dengan manusia sehingga jika engkau
jauh, mereka merindukanmu, dan jika engkau mati, mereka menangisimu."

Ini merupakan ungkapan yang amat berharga, membuka peluang seluas-luasnya untuk terus berpacu dan berijtihad dalam mencari sarana-sarana yang dapat merealisasikan pergaulan
yang baik.

Adapun dalam melayari bahtera persaudaraan ini akan ada pasang surutnya tetapi sebagai muslim yang berpegang dengan  Al-Quran dan As-Sunnah perkara ini adalah ujian bagi penguat ukhwah itu sendiri dan untuk menghadapinya perlu mengenal pasti virus-virus atau noda-noda perosak ukhuwah  yang harus di hindari tidak lebih dari usaha agar mampu mewujudkan pergaulan yang baik di antara kita.


VIRUS DALAM BERUKHWAH 

Antara virus-virus ukhwah ialah :

1.  Tamak akan kenikmatan dunia.
2.  Lalai menjalankan ibadah dan melanggar tuntutan agama.
3.  Tidak santun dalam berbicara
Contoh : berbicara dengan nada suara yang tinggi atau menggunakan kata-kata yang kasar
tidak mendengar sarannya, enggan menatapnya ketika berbicara atau memberi salam, tidak
menghargai keberadaannya
4.   Sikap acuh
5.   Mengadakan berbicaraan rahsia
6.   Keras kepala dan enggan menerima nasihat
7.   Sering berbantah, bersikap sombong dan kasar
8.   Memberi teguran di depan orang lain
9.   Mudah percaya terhadap hasutan orang yang mengadu domba dan berdendam dengki
10. Membuka aib


Kesimpulannya, setelah mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam membentuk ikatan ukhwah, hak-hak yang perlu ditunaikan untuk memastikan ukhwah berpanjangan dan noda-noda ukhwah yang harus dijauhi dalam pembinaan ukhwah itu, perkara-perkara ini harus dipraktikkan dalam kehidupan muslim itu bukan hanya dijadikan teori yang hanya ditatap tanpa tindakan.


Wallahu ‘alam.


Disediakan oleh :

Nuraini binti Abdullah
Timb. Pengerusi HEWI
Keluarga Penuntut Terengganu,
PMRAM Cawangan Terengganu.


Disemak oleh :
Felo MANHAL PMRAM

Sumber : manhal pmram

No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM