Monday, December 26, 2011

Ithar : Masih Bersisakah Orang-Orang Baik???
Masih Bersisakah Orang-Orang Baik???
  
Firman Allah Subhanahu wa Ta’al berfirman :

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Al-Hasyr: 9)

     Masih adakah orang yang sempat memikirkan kesusahan orang lain sedangkan diri sendiri juga dalam kesusahan? Masih adakah orang yang dalam kekurangan, memerlukan bantuan, atau tidak memiliki apapun kecuali cukup untuk keperluannya rela membantu  saudaranya yang juga memerlukan bantuan? Masih bersisakah orang-orang baik seperti itu, yang memenuhi keperluan orang lain sedangkan dia sendiri memerlukannya?

      Sahabat sekalian, kita adalah manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka janganlah kita seperti hidup di tengah-tengah hutan sendirian. Marilah kita  belajar “peka” memerhatikan mereka yang serba kekurangan dan yang memerlukan bantuan.Belajar mengamalkan konsep Ithar sesama kita. Belajar untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan peribadi.

 Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

 “Barangsiapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesusahan di Hari Kiamat, dan barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim nescaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa menolong hamba selagi hamba itu sudi menolong saudaranya.” (HR. Muslim, dari Abu Hurairah)

     Dengan ini, KPIPM sebagai persatuan yang menaungi anak-anak Perak di Mesir bertanggungjawab menyuburkan semula budaya Ithar di dalam hati semua ke arah melahirkan masyarakat yang benar-benar memahami konsep Ithar, tadhiyah (pengorbanan) yang  disarankan oleh Islam. Maka dengan itu, diwujudkan satu dana yang dinamakan Tabung Ithar dan diuruskan oleh ahli lembaga yang dilantik. Secara rasminya tabung ini telah dilancarkan pada 20 Februari 1998 oleh Presiden PMRAM, Ustaz Ahmad Bukhori Ghazali.


      Inilah saatnya kita membuang jauh-jauh sifat bakhil yang ada dalam diri kita dan menjadi manusia yang peduli terhadap keadaan sesama. Memberi kepada mereka yang memerlukan, menghulurkan tangan untuk meringankan beban mereka kerana semua itu adalah amalan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Moga-moga ia menjadi penambah timbangan kita di akhirat kelak.

     Justeru, pihak persatuan menyeru kepada seluruh anak-anak Perak supaya turut menjayakan usaha Tabung Ithar ini dalam masa yang sama dapat memperhebatkan lagi jalinan ukhuwwah dikalangan anak-anak Perak. Selari dengan tema Ithar iaitu “Ithar Difahami Ukhuwwah Diperkukuh
No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM