Monday, August 15, 2011

Keluarga Mangsa Kecewa, Mohon Penjelasan Daripada KPT


KAHERAH, 14 Ogos - Kes kekeliruan pengurusan Pegawai Atase EM, En Khairi Jalalludin mendapat banyakperhatian oleh semua pihak di Mesir bahkan di Malaysia.

Terbaru, pihak PMRAM dimaklumkan bahawa keluarga bagi Saudari Hanisah Hashim telah menemui pihakKementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia bagi mendapatkan penjelasan berkenaan status pengajian anakekoran surat penangguhan yang dikeluarkan oleh pihak KPT tidak sah di Universiti Ain Shams, pusat pengajiananaknya tersebut.

Namun, ternyata pihak keluarga mangsa kecewa apabila mendapat tahu bahawa berlaku salah laku pegawai EM iaitu En Khairi Jalalludin yangmengeluarkan surat atas nama JPMK (sekarang EM) kepada KPT supaya membuat satu surat pengesahan penangguhan semata-mata untukmemuaskan hati pihak mangsa atas permohonan yang dibuat.

Selain itu, pihak KPT memberitahu bahawa akan mendapatkan penjelasan lengkap daripada pihak Education Malaysia mengenai kes kekeliruanpengurusan tersebut.

"Kita telah mendapatkan makluman bahawa pihak EM telah meminta penjelasan daripada En Khairi Jalalludin berhubung kes ini. Beliau (En KhairiJalalludin) akan berjumpa dengan pihak dekan universiti untuk menyelesaikan kes ini," jelas Presiden PMRAM, Saudara Muhamad Zuhaili Saiman.

"Setakat ini, PMRAM dan BKASM menunggu jawapan hasil perjumpaan antara En Khairi Jalalludin dan pihak dekan universiti untuk merancangtindakan susulan. Apa yang pasti ia sememangnya menjadi tanggungjawab beliau (En Khairi Jalalludin) atas salah laku pengurusan yang dilakukan,"tegas beliau.

Sumber : pmram.org

No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM