Tuesday, November 20, 2012

Konsep Kebajikan Di Dalam Islam


    Islam amat menitik beratkan konsep kebajikan dalam menghayati cara hidup yang sebenar dan sempurna berkait rapat dengan kehidupan bermasyarakat, iaitu konsep tanggungjawab sosial sesama manusia yang mana sikap mengambil berat diantara satu sama lain sebagaimana hadith Rasulullah .S.A.W yang bermaksud: 


“Sesiapa yang tidak mengambil berat di atas urusan orang muslimin maka bukanlah dia dari kalangan mereka. Dan sesiapa yang pada pagi hari mengutamakan perkara selain daripada agama Allah maka bukanlah dia daripada golongan orang yang diredhai Allah” 

(Riwayat at-Tabarani)
Lumrah dalam kehidupan bahawasanya terdapat golongan manusia yang hidup mewah dan berada akan tetapi pada masa yang sama juga terdapat manusia yang hidupnya ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang iaitu kehidupan yang serba kekurangan dan dilanda kemiskinan. Justeru itu, syara’ telah menuntut golongan yang dilabelkan dengan status kehidupan yang serba mewah ini bagi membela dan memberikan pertolongan kepada golongan yang miskin dan lemah. Paparan melalui media massa saban hari menengahkan isu berkenaan kisah penderitaan masyarakat yang dilanda pelbagai musibah dan bencana yang menimpa mereka. Siapakah yang berperanan untuk membantu golongan tersebut? 

Firman Allah S.W.T:


Ertinya:“ Dan sesiapa yang menjaga kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga kehidupan manusia semuanya.” 

(Surah al-Maidah ayat ke 32) 


Tuntutan menunaikan tanggungjawab sesama umat Islam atau melaksanakan hak mereka merupakan salah satu daripada cabang iman. Sesiapa yang melaksanakan tuntutan ini akan mendapat ganjaran pahala serta dikasihi Allah SWT dan Rasul. 

Firman Allah S.W.T:

Ertinya : “Kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat).” (surah al-Hajj ayat ke 77)Kesimpulannya, Islam itu menjaga kebajikan bersama dan sesungguhnya manusia itu tidak boleh hidup bersendirian.Oleh itu,kehidupan bermasyarakat tidak lari daripada saling perlu memerlukan dan saling bergantung antara satu sama lain.Sekian


MUHAMMAD KAMAL BIN FAUDZI 

KETUA BIRO TABUNG KEBAJIKAN, KESENIAN 
DAN RIADHAH KPIPM SESI 2012/2013

No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM