Sunday, October 3, 2010

BDT KPIPM 10/11 : PUASA ENAMOLEH : Biro Dakwah dan Tarbiah KPIPM sesi 2010/2011

Rasulullah SAW bersabda : “barangsiapa yang berpuasa di bulan ramadhan dan meneruskannya dengan enam hari di bulan syawal, maka pahalanya seolah - olah berpuasa selama setahun”. ( Riwayat Muslim).

Puasa enam merupakan puasa sunat yang dikerjakan selama enam hari pada bulan Syawal. Barangsiapa yang mengerjakan puasa ini samada secara berturut - turut ataupun berselang hari maka akan diberi ganjaran pahala seolah– olah berpuasa selama setahun.

PUASA ENAM DAN PUASA QADHA’

Persoalan yang sering timbul, adakah boleh mengerjakan puasa enam dan puasa qadha’ secara serentak pada bulan Syawal dan bagaimanakah pula dengan ganjaran pahala yang akan diperoleh?

Lazimnya,persoalan ini timbul disebabkan oleh seseorang yang meninggalkan puasa pada bulan ramadhan samada secara sengaja mahupun tidak sengaja.


Bagi menyelesaikan permasalahan ini, para ulama’ telah sepakat mengatakan bahawa bagi sesiapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja maka wajib menggantikannya terlebih dahulu sebelum mengerjakan puasa enam. Manakala, bagi yang meniggalkan puasa disebabkan oleh perkara– perkara yang dimaafkan seperti wanita yang didatangi haid dan nifas, sakit, uzur dan sebagainya. Maka mengerjakan puasa qadha’ dan puasa enam syawal secara serentak adalah diharuskan mengikut niat masing– masing.

Ibnu Hajar al– Haitami dalam fatwanya menjelaskan mengenai niat orang yang mengerjakan puasa sunat dan puasa qadha’. Katanya jika diniatkan keduanya (puasa sunat dan puasa wajib) mendapat ganjaran bagi kedua– duanya atau diniatkan salah satu maka gugur tuntutan yang satu lagi dan tidak mendapat ganjarannya”.(Al-Fatwa al– Kubra : 2/75).

Oleh hal yang demikian, tidak menjadi masalah sekiranya menggabungkan puasa sunat dan puasa wajib dalam satu masa dan masing - masing akan mendapat ganjaran pahala mengikut jenis ibadat yang dikerjakan.

No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM