Thursday, June 5, 2014

"USRAH WASILAH PERJUANGAN"


Allah subhanahu wataala telah berfirman di dalam kitabnya yang membawa maksud :

"Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka,dan kami tambahkan pertunjuk kepada mereka.Dan  kami teguhkan hatimereka ketika mereka berdiri(Bangun dan menghadap Raja Dikyanus yang zalin dan sombong) lalu mereka berkata, “Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi,kami tidakmenyeru Tuhan selain dia.Sesungguhnya,kalau kami berbuat demikian,tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran."
                                                                                                                      
                                                                                             (Surah Al-Kahfi:13-14)
     


Berdasarkan ayat di atas  jelaslah kepentingan ruh golongan syabab (pemuda) dalam memastikan kesinambungan gerak kerja Islam. Ayat ini jugak menceritakan kepada kita syarat dan asas untuk memastikan  golongan ini berjuang  dan kita  juga berpegang untuk menjadi golongan pemuda yang berperanan dalam mengangkat darjat ummmah.
   
       Termaktub di dalam  sirah Rasulullah sallahu’alahi wasallam dan sejarah Islam yang mana golongan pemuda ini memainkan peranan penting dalam memastikan tertegaknya panji Allah subhanahu wataala di atas hamparan  bumi ini.

     Apabila kita ingin menegakkan panji Allah subhanahu wataala pasti di sana akan ada syarat yang perlu dipatuhi serta dipersetujui  yang telah ditetap oleh Allah subhanahu wataala agar pertolongan Allah subhanahu wataala dan kemenangan daripadaNya menjadi milik perjuangan Islam yang hakiki.

Antara elemen yang terpenting yang perlu dipatuhi adalah:

1)    Memiliki iman yang kental dan iman yang tasdik (dibenarkan) bukan sahaja pada hati dan jiwa kita akan  tetapi iman yang dicernakan dalam bentuk  amalan yang mampu menjadi qudwah(contoh) umpama al-Quran dan as-Sunnah menerangi bumi ini.

2)    Al-huda (pertunjuk dari Allah s.w.t). Dakwah merupakan satu proses pemindahan maklumat dan arahan al-Quran ke alam waqi’ie (realiti) dan ianya berhajat kepada pentafsiran dan penjelasan kepada semasa ummah.Islam tidak boleh diterjemahkan dalam bentuk abstrak ataupun khayalan akan tetapi permasalahan ini akan dapat di rungkaikan melalui Al-huda daripadaNya.

3)    Islam bukanlah addin(agama) untuk golongan al-mutafajirin(golongan yang hanya melihat) mahupun al-mutaqa’idin(golongan yang hanya berpeluk tubuh) tetapi golongan yang ditunjukkan adalah golongan yang bersifat haraki yang dinamiklagi produktif yang berupaya melahirkan sebuah natijah yang bukan bersifat jumud(beku).Ini tidak bermakna kita mengharapkan kepada sebuah natijah yang cepat akan tetapi ianya merupakan satu rangsangan daya juang yang sentiasa berpegang dan mengecapi redha daripada Allah s.w.t.

4)    Pertautan hati yang antara lainnya membawa makna untuk memerintahkan kita supaya bekerja  dan bergerak secara kolektif dan menghimpunkan hati-hati kita dengan ikatan iman,islam dan ukhuwah islamiyahyang tidak mengenal erti perbezaan melainkan taqwa kepada Allah s.w.t.Ikatan ini adalah ikatan yang simpulannya tidak akan terungkai melainkan dengan permasalahan serta perbezaan furu’(perkara yang cabang) tetapi yang sentiasa diarahkan oleh panduan al_quran dan as-Sunnah.Usrah merupakan tunjang kekuatan dalaman umat Islam.

     Usrah yang bermaksud keluarga yang merupakan satu medan di mana ahlinya turut menjalani satu proses pembentukan yang dibina berdasarkan semangat ukhuwah islamiyah.Jika kita menyebut ianya sebagai salah satu proses pembentukan maka di sana membawa  makna penekanan  serta perbincangan  di dalam usrah dalam mencakupi satu bidang yang luas dan menyeluruh.Penekanan terhadap unsur-unsur yang dapat melahirkan peningkatan dalam kefahaman islam sebagai satu sistem yang lengkap lagi melengkapkan.

       Islam amat menitik beratkan pembentukan usrah dikalangan ahlinya dan mengarah mereka supaya mampu menjadi qudwah hasanah ,mengeratkan ikatan ukhuwah  serta mengangkat tahap persaudaraan mereka dari sudut perkataandan teori kepada perbuatan dan praktikal. Usrah disusun untuk mengapai keredhaan Allahs.w.t disamping mendekatkan diri kepadaNya, selain itu, fungsi usrah juga adalah bagi mengeratkan tautan ukhuwah serta memelihara dan menghubungkan diri sesama manusia dan alam,mendalami ilmu fardu ain,memberi galakan serta bimbingan dalam aspek ibadah kepada ahli usrah,merawat unsur negatif  dalam diri dan mendalami dan menteladani sirah dan sejarah Islam.

     Aktiviti usrah dapat memupuk semangat islam  dikalangan ahli yang menyertainya.Pelbagai pendedahan dan perbincangan usrah  antaranya bacaan al-quran ,tafsir,fiqh,akidah,isu semasa dan banyak lagi.Selainitu,hubungan silaturahim yang terbina dapat meningkatkan keberanian kepada ahli usrah dalam menyampaikan pendapat dan melampirkan hujah dikalangan ahli usrah.

 Sehubungan itu, isi usrah mestilah dikembangkan  supaya menjadi lebih menarik dan kreatif tidaklah hanya tertumpu kepada pembacaan teks dan hafalan semata-mata.Pendekatan usrah ini juga sangat efektif kerana bilangan ahli di dalamnya  tidaklah terlalu ramai dan dapat memfokuskan topik perbincangan yang dibincangkan mengikut  ketetapan ketua usrah.

            Oleh yang demikian, jelaslah di sini betapa pentingnya usrah sebagai satu wasilah dakwah dan perjuangan. Bertepatan dengan dasar KPIPM yang menjadikan Al-Quran dan As-sunnah sebagai panduan, yangtelah  menjadikan Jabatan Fasilitator sebagai salah satu penggerak institusi tarbiah khusus buat anak-anak Perak di Bumi Mesir ini.

SATU FIKRAH SATU AMAL

BERILMU, BERAMAL, IKHLAS
MEMURNIKAN PEMIKIRAN, MELESTARIKAN KESATUAN
KEUNGGULAN SYAKHSIAH TUNJANG WAHDAH.

Nukilan :
Saudari Nabilah Binti Mokhtar
Timbalan Pengarah,
Jabatan Fasilitator Keluarga Pelajar-pelajar Islam Perak Mesir
Sesi 2014.
No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM