Thursday, April 23, 2015

Etika Sosial dan Protokol Menurut Perspektif Islam

      Etika protokol dan sosial  di dalam majlis merupakan suatu yang sangat penting untuk diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Ini kerana ia melibatkan tatasusila dan sahsiah individu ketika menampilkan diri kepada khalayak ramai di samping menunjukkan imej sesuatu masyarakat, tamadun atau sesebuah agama. Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos iaitu yang bermaksud cara, rutin, kebiasaan, adat resam dan budi pekerti.

      Menurut Islam, maksud etika ini hampir dengan apa yang digariskan di dalam akhlak Islamiah. Akhlak yang digariskan dalam Islam melibatkan adab kesopanan, cara berkelakuan dan ia mempunyai hubungan dengan agama. Oleh yang demikian, jika etika ini dikaitkan dengan akhlak Islamiah, maka ia membawa maksud tatasusila dan budi pekerti individu yang mempunyai hubungan rapat dengan agama. Sementara protokol pula membawa maksud peraturan atau panduan yang digunakan bagi menyusun langkah yang sesuai dan teratur demi menjaga kesopanan dan kemuliaan sesuatu majlis.

      Protokol ini merupakan peraturan yang boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat sama ada berkait dengan hubungan antarabangsa, hubungan harian masyarakat, di dalam majlis rasmi ataupun tidak rasmi. Ini kerana kepentingan protokol itu adalah untuk menjaga status orang-orang kenamaan di samping menjaga sensitiviti dan perasaan individu agar  keharmonian dan kelancaran majlis dapat diwujudkan.

      Antara contoh protokol yang biasa digunakan di dalam sesuatu majlis adalah seperti susunan tempat duduk, etika pemakaian, penampilan dan gaya bahasa yang digunakan seperti nama panggilan atau gelaran yang bersesuaian dengan pangkat dan kedudukan seseorang tersebut. Selain itu, memakai pakaian yang bersih dan sopan di dalam majlis merupakan sebahagian dari ajaran Islam. Sepertimana firman Allah S.W.T di dalam surah Al-‘Araf yang bermaksud :

 “Wahai anak Adam! Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap kali kamu memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan-lebihan.” 


      Melalui huraian ini dapatlah disimpulkan bahawa pengertian etika protokol dan sosial di dalam majlis dari persepektif Islam adalah tatasusila dan budi pekerti dalam protokol dan sosial yang mempunyai hubungan dengan agama. Antara kelebihan yang diperolehi jika kita menjaga etika protokol dan sosial di dalam sesuatu majlis adalah seperti berikut :


  • Adab sopan dan akhlak Islam pada individu dan kumpulan akan terjaga.
  • Majlis akan mendapat keberkatan dari Allah s.w.t.
  • Menjaga kemuliaan dan kedudukan seseorang yang menghadiri majlis. 
  • Mengutamakan kemuliaan tuan rumah atau penganjur majlis.
  • Tidak menyinggung mana-mana tetamu atau pihak lain ketika majlis.
  • Mematuhi dan menjaga nilai-nilai murni di dalam majlis.

      Oleh itu dapatlah kita lihat bahawasanya Islam sangat mementingkan adab sopan dan akhlak yang mulia dalam kehidupan bagi umatnya. Tatasusila ini menjadi ukuran yang cukup berkesan dalam menilai individu muslim. Jika tatasusila ini diamalkan dalam bentuk kelompok atau individu, maka ia akan mengambarkan betapa murninya didikan dan tatacara Islam dalam sesuatu perkara. Secara umumnya, kepentingan etika protokol dan sosial ini dilihat melalui sabda Nabi Muhammad saw yang bermaksud :

“ Tempatkanlah manusia (tetamu) pada tempat dan kedudukan mereka selayaknya.” (Sunan At-Tarmidzi)


BERILMU BERAMAL IKHLAS
“MEMURNIKAN PEMIKIRAN MELESTARIKAN KESATUAN”

Artikel ditulis oleh:
Umi Atikah Binti Samsudin
Setiausaha Hal Ehwal Wanita Islam
Keluarga Pelajar-pelajar Islam Perak Mesir 2014/2015

No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM