Friday, July 2, 2010

Tazkirah Mingguan : AQIDAH


Dalam membentuk sesebuah masyarakat Islam ,tunjang dan dasar utama adalah akidah masyarakat Islam .Kita dapat melihat perkara yang telah hari ini didalam masyakarat Islam diMalaysia apabila ramai yangsudah terpesong daripada landasan Islam yang sebenar.Kebejatan permasalahan seperti tidak mungkin akan berlaku jika pegangan akidah dan kefahaman Islam begitu teguh .Penularan masalah ini sudah pasti akan menghancurkan amal kehidupan masyarakat Islam yang semakin lama sudah disuntik dengan sentimen-sentimen fahaman luar yang tidak bermoral sepertimana yang telah berlaku hari ini.
Dr Yusuf Al-Qardhawi ada menyebut tentang bagaimana untuk kita membentuk sebuah mesyakarat Islam maka seharusnya kita perlu mematuhi segala syariat dan ajaran Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekadar dalam ibadah bahkan merangkumi segala aspek kehidupan .Tidak akan terbentuk sebuah masyarakat yang bertunjang Iman dan Islam sekiranya :
- Masyarakat tidak melazimi semua perkara dengan akidah islamiah seperti terlalu
sibuk dengan perkara lain seperti penerapan pemikiran liberal dalam perlaksanaan
dan pengaplikasian Islam itu sendiri.Itulah yang pernah berlaku di Malaysia
sekitar tahun awal 80 an iaitu ingin menyelaraskan waktu solat diantara
Semenanjung dan Sabah-Sarawak .Seolah-olah masa itu bersifat semulajadi
sedangkan pada hakikatnya masa itu diciptakan .
- Menggantikan segala ciptaan Allah SWT dengan istilah semula jadi.
- Kefahaman dan keyakinan pada Allah SWT tidak seteguh mana .Boleh ditumpaskan
dengan suntikan faham luar mengikut akal fikiran dan logikal.
- Tidak menyerlah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang IKON yang cukup sempurna dari
sudut ajaran dan method pembawakkan baginda dalam segala lapangan yang ada.
- Meminggirkan Al-Quran sebagai sumber rujukan yang utama sebaliknya mengutamakan
sumber yang selainnya dalam erti kata lain melencong daripada landasan ISLAM.
- Berlaku penghinaan ke atas Allah SWT,Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran dan pada
ketika itu semua masyarakat Islam hanya mampu berpeluk tubuh tanpa ada seorang
yang tampil untuk membela.
Oleh kerana itu dasar akidah dalam kehidupan masyarakat adalah terlalu penting dalam menjana kehidupan Islami di masa akan datang.

No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM