Tuesday, March 11, 2014

Syumulnya Islam pada Teori dan Praktikal
"إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء"
Maksudnya:
"Dan Kami turunkan Kitab kepada kamu dengan menerangkan setiap sesuatu".
(An-Nahl: 89)

Saban tahun kita melihat masyarakat Islam zaman kini tidak lagi mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan mereka. Islam yang dikenali sebagai agama yang syumul, lengkap meliputi semua aspek kehidupan tidak lagi terserlah dalam diri individu setiap muslim. Islam itu hanya pada nama tidak lagi diamalkan dengan sebenar-benarnya di dalam kehidupan seharian.

            Andai kita meneliti sejarah silam zaman Rasulullah dan para sahabat, kita akan mendapati betapa tingginya tahap ketamadunan dan kegemilangan umat Islam pada zaman tersebut. Saidina Umar radhiyallahu’anhu pernah berkata : “Kami kaum yang diagungkan kerana Islam”. Mereka sedar dan yakin betapa pentingnya ajaran agama Islam untuk dipraktikkan di dalam kehidupan. Ya, hebatnya mereka kerana Islam itu sendiri.

            Agama Islam itu datang untuk menunjukkan jalan yang lurus daripada yang bengkok, yang gelap kepada yang terang, yang baik kepada yang lebih baik. Matlamatnya jelas untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Sabda Rasulullah sallahu’alaihi wasallam : “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Semua perkara meliputi aspek sosial, ekonomi, undang-undang kehakiman, pendidikan, dan sebagainya semuanya diterangkan secara jelas di dalam Al-quran dan As-sunnah.

Islam adalah satu sistem yang menyeluruh yang mengandungi semua aspek kehidupan. Apabila kita melihat ayat-ayat yang terdapat di dalam al-quran dan as-sunnah, boleh dikatakan tiada satu perkara pun yg tidak disebut dan dijelaskan di dalam kedua-duanya. Oleh yang demikian, selaku mahasiswa Islam kita seharusnya lebih mendalami dan mengetahui dengan sebaiknya tentang aspek kesyumulan Islam beserta dalil tentangnya. Malah, perlu sentiasa diaplikasikan didalam setiap gerak kerja, tingkahlaku, perkataan, sikap dan perbuatan.

Sehubungan dengan itu, pihak KPIPM pada tahun ini cuba membawa usul yang menekankan kepada pemerkasaan kefahaman Islam yang menyeluruh dalam kalangan semua ahlinya. Harapannya supaya setiap ahli mampu mendalami dan mengamalkan Islam secara menyeluruh pada masa yang sama mampu membawa masyarakat untuk mengenali Islam yang sebenar.

“BERILMU, BERAMAL, IKHLAS”

“MEMARTABAT KEILMUAN, MEMIMPIN KESATUAN”

No comments:

Post a Comment

Gambar Kenangan

Taqwim KPIPM

TV PMRAM